Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad är den genomsnittliga tiden innan mitt kaptial blir investerat i lån via Autoinvest?

Hur lång tid tar det innan mina pengar investeras i lån?

Kommentarer

 • Hej Markus,

  När du har placerat ditt kapital på ett Autoinvestkonto är det inte något ytterligare du måste göra för att pengarna ska investeras i lån utan det kommer att ske automatiskt så snart det kommer upp lån som matchar ditt konto.

  Hur lång tid det tar innan pengarna investerats avgörs i huvudsak av efterfrågan från låntagarna i stunden samt hur mycket du placerat på kontot (det kommer avgöra hur många lån du får investering i). I regel sker den första investeringen inom ett par dagar från det att du placerat pengar på kontot.

  Hör gärna av dig om detta inte besvarade dina funderingar.
  Kasper
 • Markus,
  eftersom Kasper inte gav dig något konkret svar på din fråga så ska jag ge dig ett tydligt exempel. Jag har investerat pengar i ett autoinvestkonto som ska fördelas på 50 lån. Det har nu gått 46 dagar och jag har än så länge bara fått ungefär lika många lån. Det kan alltså ta MÅNADER innan dina pengar är fullt investerade i lån.

  Märkligt nog har det under tiden dykt upp massor av lån, tillgängliga för manuell investering, som mitt autoinvestkonto inte reagerar på.
  Pjotr
 • Hej Pjort,

  Jag ber om ursäkt att du upplever att mitt svar inte var tydligt. Det beror på att det rent konkret är svårt att svara på hur lång tid det tar innan pengarna investeras. Hur lång tid det tar att få kapitalet i arbete varierar baserat på efterfrågan från låntagarna i stunden (dvs tillgången på lån), i kombination med hur många lån kapitalet ska fördelas på samt hur efterfrågan ser ut från investerarna. Är det ett större kapital ska pengarna fördelas på fler lån.

  Rent generellt är efterfrågan från låntagarna högre på längre löptider, vilket gör att det brukar gå snabbare att få pengarna i arbete om man väljer Autoinvest Lång jämfört med Autoinvest Kort. Som sagt kan det variera över tid hur lång tid det tar att få pengarna i arbete men sett till senaste tiden skulle jag säga att det tagit ca 4 veckor att få 50 lån på Autoinvest Lång och något längre tid på Autoinvest Kort.

  Att det kommit upp lån som du inte fått investering i kan bero på att dessa är lån som inte matchat ditt konto (att du bedömts ha för mycket i den specifika kreditklassen eller att det är fel löptid) alternativt att det är personer som väntat på investering längre tid än du har.

  För att säkerställa att alla inställningar är korrekta och att allt ser korrekt ut på ditt konto får du gärna slå oss en signal på 020-203040 Pjotr.

  Ha en fin kväll.
  Kasper
 • Det är säkert många som nöjer sig med korta och förenklade svar men det måste också finnas detaljer, fördjupningar och konkreta siffror för mig som vill förstå vad ni gör med mina pengar.

  Tack för det konkreta exemplet med 50 lån på Autoinvest Lång inom 28 dagar. För mig har det nu dröjt 48 dagar och jag har fortfarande inte kommit upp i 50 lån.

  Att det sker riskspridning med avseende även på kreditklasser kan möjligtvis förklara varför det går så trögt att få lån på slutet. Jag har dock inte sett detta beskrivas tidigare. Var har jag kunnat läsa om detta?
  Pjotr
 • Jag förstår hur du menar och tar självklart med mig den feedbacken inför framtida utveckling av plattformen.

  Efterfrågan på lån med löptid på 1-5 år har under senaste tiden varit något lägre, vilket gjort att det gått trögare att få kapitalet i arbete.

  Att det sker riskspridning avseende kreditklasser står i informationen om Autoinvestkonton under stycket "Vad är Autoinvest?".

  Som sagt får du mer än gärna kontakta oss per telefon om du har några kontospecifika frågor.

  Önskar dig en fin kväll.
  Kasper
 • Hej!
  Eftersom detta kan ta tid. Kan man själv manuellt investera pengar som ligger i ett autoinvest konto? Dvs. säg att jag ser ett manuellt lån som ser intressant ut då välja att investera en del i det lånet och låta autoinvestkontot investera övrigt saldo?
  Calle
 • Hej Calle!

  Du kan endast investera manuellt via ett manuellt konto. Ditt huvudkonto du fick när du startade upp din profil kan exempelvis användas för detta ändamål. Det går alltså inte att investera manuellt via ett autoinvestkonto, då vår algoritm sköter dessa finansieringar utifrån bestämda regler för att uppnå en god diversifiering och därav riskspridning.
  Linus
 • Ni svarar att "vår algoritm sköter dessa finansieringar utifrån bestämda regler" och jag undrar var jag kan läsa detaljerna om dessa regler. Är det kreditklasserna som styr eller är det räntesatsen som är det intressanta? Hur stor andel av respektive kreditklass försöker algoritmerna uppnå?
  Pjotr
 • Hej Pjotr!

  Det är kreditklasserna som styr, och där vi försöker fördela mellan kreditklasserna så jämnt som möjligt. Se gärna vår information om autoinvestkonton.
  Linus
 • Det tolkar jag som att det ska fördelas på följande sätt:
  A: 16,67%
  B: 16,67%
  C: 16,67%
  D: 16,67%
  E: 16,67%
  F: 16,67%
  Betyder det att jag inte får fler lån i en viss kreditklass när jag redan har 16,67% av den kreditklassen? Är fördelningen strikt "så jämn som möjligt" eller är kanske algoritmen lite mer flexibel och tillåter lån i varje kreditklass upp till 18% eller 20% för att göra utlåningen snabbare?
  Är det samma fördelning som gäller oavsett om det är en första investering eller om det är en återinvestering av ett återbetalt belopp?
  Det är ju mina pengar och jag som står för kreditrisken så därför vill jag veta exakt hur detta fungerar så att jag kan bedöma hur stora dessa risker är.
  Pjotr
 • Hej igen!

  Självklart ska du som investerare kunna bedöma riskerna och framförallt känna en trygghet med din investering.

  Den fördelningen du har angivit beskriver såklart det optimala fallet. Dock så har vi även avvägningen i att försöka få pengarna i arbete för er investerare, vilket töjer gränserna i vissa fall, men där verkligheten kommer närmre uppdelningen som du beskriver med tiden som mer kapital kommer in på plattformen. De högsta gränserna vår algoritm tillåter är 30% på en kreditklass för tillfället.
  Linus

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.