Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad händer med min investering om ni går i konkurs?

Vad händer om Lendify inte kan driva verksamheten vidare?
Lendify Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Lendify har ett avtal med kredithanteringsbolaget Lowell, som åtar sig att ta över hanteringen av lånen om Lendify mot förmodan inte skulle kunna driva verksamheten vidare.

  Som investerare har du skuldebrev upprättade gentemot respektive låntagare. Om något skulle hända Lendify finns skuldebreven kvar och administrationen övertas av Lowell. Skuldebreven dokumenteras elektroniskt av Lendify AB och följs upp av externa kontrollfunktioner. Dina likvida medel är helt separerade från Lendifys egna tillgångar på ett klientmedelskonto.
  Robin
 • Vad heter företaget som har dessa klientmedelskonto? Gäller insättingsgaranti?
 • Tack för din fråga.

  Vårt klientmedelskonto är hos Handelsbanken.

  När du investerar via plattformen täcks du inte av insättningsgarantin. Däremot har vi en kreditförlustfond om du investerar via ett Autoinvestkonto. Kreditförlustfondens används främst för att jämna ut de månatliga betalningarna till investerarna vid försenade betalningar men kommer även täcka upp nominellt belopp för investeringar i Autoinvestkonton om de samlade ränteintäkterna från övriga lån inte täcker det nominella beloppet i det lån som konstaterats som en kreditförlust. Kreditförlustfonden är av Lendify själva avsatta medel och bör inte förväxlas med den statliga insättningsgarantin.

  Hör av dig om du har fler frågor eller funderingar.
  Robin
 • Pengar som är inte investerat än. Vart hamnar dom?
 • Det kapital som ännu inte investerats i lån är separerat från vår egen balansräkning och sitter på ett klientmedelskonto hos Handelsbanken.
  Robin
 • Hur kan man garantera att Lindorff tar över, om eran verksamhet slutar drivas vidare?
 • Ett eventuellt konkursbos förvaltare väljer hur företaget skall drivas vidare. Eftersom Lindorff/Lowell har åtagit sig att ta del av våra processer i det avtal vi har upprättat, så kommer de i ett sådant läge att vara mest lämpliga att bedriva plattformen vidare i sin regi. Detta för att säkerställa att avtalen i form av skuldebrev mellan långivare och låntagare fullföljs.
  Robin
 • Vad händer om Lindorff/Lowell skulle gå omkull i samma veva som er?
 • Om Lowell mot förmodan skulle gå omkull kommer den konkursförvaltare som hanterar Lendifys konkursbo att utse vilka som ska ta över hanteringen av den befintliga lånestocken så ni som investerare fortsatt får era återbetalningar. Det skulle i ett sådant skede sannolikt bli ett annat kredithanteringsinstitut som tar över hanteringen.
  Robin
 • Som jag förstår det så täcker kreditförlustfonden upp vid uteblivna avbetalningar fram tills dess att låntagaren har betalat. Men vad händer om låntagaren aldrig lyckas återbetala, blir det "tillfälliga" stödet från kreditförlustfonden då "permanent" eller går medlen tillbaka till kreditförlustfonden och kreditförlusten hamnar på långivarens (dvs min) räkning?
  Hugo
 • Hej,

  Kreditförlustfonden täcker upp om återbetalningarna understiger den förväntade amorteringen för perioden. I första hand kan även ränteintäkter täcka upp för detta.

  Om inkasso/kronofogden inte lyckas få in betalningen så realiseras kreditförlusten som en förlust på ens konto.
  Robin

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.